Jelikož je březen „měsícem knihy“, udělali jsme si menší výlet vlakem do knihovny Milovicích. Přivítala nás milá paní knihovnice, která nás provedla po knihovně, ukázala spoustu dětských knih, přečetla pohádku a my si knihy v klidu osahali a prolistovali. Výlet se nám vydařil.

I. Handlová