Kontakt

Základní informace

Název: Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477
Sídlo: Rumunská 1477,250 88 Čelákovice
IČO: 70992479
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: město Čelákovice, náměstí 5. května 1,250 88 Čelákovice

webové stránky: https://www.msrumunska.cz
Obecný email: rumunska.ms@seznam.cz

Počet pedagogů: 17 + 3 asistentky pedagoga + 1 školní asistent
Provozní zaměstnanci: 10
Kapacita školy: 200 dětí
Provoz školy: 06:30 – 17:00

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Klára Léblová, info@advisoryservice.eu, 602 208 938

Dagmar Horáčková

ředitelka

FAM Colsunting, s.r.o.

finanční a mzdové účetnictví

Telefon: 326 910 926

Lenka Čechová

zástupkyně ředitele

Telefon: 326 910 920

Ivana Skořepová

vedoucí školní jídelny

Telefon: 326 910 911