O školce

Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, se nachází v blízkosti hlavního města ale zároveň v oblasti, kterou protéká řeka Labe, což vytváří optimální propojení vzdělávacích oblastí. Umožňuje nám trávit dost času v přírodě a tím vytvářet elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Tím, že navštěvujeme divadla a výstavy ve větším městě, je seznamujeme se světem lidí , kultury a umění a uvádíme je do společenství ostatních lidí.

Vnitřní prostory školy splňují podmínky moderního a estetického prostředí. Pobytové místnosti jsou vybaveny školním nábytkem více velikostních typů dětských stolů a židlí nebo jedním velikostním typem, pokud jsou zde umístěny děti stejně velké. K mateřské škole patří velká školní zahrada se vzrostlými stromy, průlezkami a skluzavkami. Jsou zde vybudována pítka pro pitný režim dětí, dřevěné zahradní domky a pískoviště, ve kterých byl doplněn certifikovaný písek a je chráněn plachtami proti znečistění.

Hospodářský pavilón, kde je umístěna kuchyň je oddělen od MŠ, a tak paní kuchařky rozvážejí za každého počasí jídlo venkem pod pergolou. Zásadní velkou změnou prošla naše MATEŘÍDOUŠKA v červenci a srpnu 2015. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy, její zateplení, výměna oken a oprava střechy. U dvou tříd (5 a 7) byly rozšířeny herní prostory, vybudovány nové spojovací krčky (tř. 1 a 2, tř. 3 a 4). V návaznosti na opláštění byl nainstalován nový elektronický požární systém. Po čtyřiceti letech byla od základů nově opravena a vybavena kuchyň. Staré zařízení bylo nahrazeno moderním, došlo ke kompletnímu předělání elektroinstalace a zavedení vzduchotechniky. Budova školy je patrová, v přízemí se nacházejí třídy 2, 4, 6, 8 a v patře třídy 1, 3, 5, 7, které jsou nově vzájemně propojeny spojovacími krčky nebo únikovými východy.

U každé třídy je vybavená přípravná kuchyňka, odkud je jídlo vydáváno přímo dětem. Všechny jsou vybaveny lednicemi a mikrovlnnými troubami. Hygienická zařízení byla o prázdninách 2012 ve všech třídách nově zrekonstruována. U každé třídy je zřízen malý kabinet na výtvarný materiál a izolace na ukládání pomůcek. Lůžkoviny jsou pro každé dítě odděleně ukládány do polic, lehátka se denně rozkládají a skládají. Všechny třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem, stoly a židle jsou velikostně podle věku dětí. Byla zakoupena nová lehátka i podložky, protialergické deky a polštáře, povlečení, ručníky, sedací soupravy pro děti a další vybavení. Hraček máme na třídách dostatek, jejich uložení je přehledné a uspořádané a dává příležitost k udržování pořádku. Děti si je mohou samostatně vybírat a ukládat.

Didaktické pomůcky a tělocvičné náčiní je potřeba průběžně doplňovat. V roce 2014 jsme zakoupili interaktivní mobilní zařízení MAGIC BOX, které zábavnou formou učí děti pracovat s moderními technologiemi. Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu, dle příslušných předpisů, odpovídající současným požadavkům. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, p. kuchařky dodržují technologii při přípravě pokrmů. Děti mají možnost napít se během celého dne a průběžně jsou k pití pobízeny. Pro dodržení pitného režimu jsou na zahradě instalována pítka. Ve skladbě jídelníčku je denně ovoce, zelenina a mléčné výrobky.
Dítě si může zvolit odpovídající porci jídla, respektujeme tempo při jídle a individuální potřeby dítěte. Dítě má možnost obsloužit se samo, podílí se na přípravě i sklízení ze stolu.

Pravidelně zařazujeme ranní cvičení, dostatek pohybových her, umožníme dětem využívat tělovýchovné náčiní – denní cvičení ve třídě max. 20 minut.
Denně, za příznivého počasí, využíváme dopoledne i celé odpoledne naši zahradu, kde mají děti volný pohyb – samozřejmě s bezpečnostním opatřením. V denním režimu se snažíme hlavně dodržovat intervaly mezi jídly a dobu pobytu venku. Délka odpočinku je ovlivněna vnitřní potřebou dětí. Děti nejsou nuceny ke spánku, jsou jim nabízeny klidové aktivity.