K nástupu ke dni 4.9.2023 je potřeba :

 • Vyplněný evidenční list , který předáte v den nástupu paní učitelce, kam bude vaše dítě
  docházet
  (potvrzení od lékaře není potřeba, máte ho již na přihlášce, kterou jste odevzdávali u zápisu)
 • Vyplněnou přihlášku ke stravování , odevzdáte vedoucí školní jídelny
  (stačí až v posledním srpnovém týdnu), přidělí vám variabilní symbol a číslo účtu

Školné se v roce 2023/2024 platí 750 Kč/měsíc (neplatí děti, kterých se týká povinná předškolní docházka. Celodenní stravování je 48 Kč (14 Kč svačinka, 21 Kč oběd , 13 Kč odpolední svačinka). Platí se zálohově, na měsíc dopředu. Vedoucí školní jídelny paní Skořepová tel. 326 910 911

 •  Sáček s náhradním oblečením (spodní prádlo, tričko, tepláčky nebo legíny) a s oblečením na zahradu (tepláčky, mikina nebo bunda, vhodná obuv)
  Děti si mohou vzít oblíbenou hračku , nejlépe „měkké hračky“ – plyšáka, polštářek… VŠE OZNAČENÉ Podrobné informace vám sdělí vaše paní učitelky na třídních schůzkách

Evidenční list a přihlášku ke stravování si můžete stáhnout na webových stránkách a nebo vyzvednout v hospodářském pavilonu (v červenci je MŠ uzavřena, provoz zahajuje 1.8.2023)

Co dítěti ulehčí vstup do MŠ:

 • Nestrašit děti školkou
 • Stanovit a dodržovat hranice
 • Snažit se zvládat jíst lžicí, pít z hrnečku, dojít si na toaletu
 • Částečná sebeobsluha
 • Neslibovat, co nelze dodržet
 • První dny volit kratší dobu pobytu ve školce a postupně prodlužovat
 • Označené věci dětí , včetně hraček

Pokud nastupujete v září později , oznamte to učitelce na třídu, případně ředitelce MŠ

Režim dne:

Provoz 6,30 – 17,00 (od 7,00 spojování v dolních třídách 2,4,6) přivádět děti zdravé!

 • Ranní hry
 • Cvičení
 • Svačina
 • Výchovně-vzdělávací činnosti
 • Pobyt venku (vhodné oblečení)
 • Oběd (časy oběda jsou stanoveny podle věku dětí, nejmladší začínají v 11,30 hod)
 • Odpočinek (podle potřeby)
 • Odpolední svačinka
 • Hry do odchodu dětí

Omlouvání dětí:

 • Nejpozději do 7,30 téhož dne (lze zaslat i sms zprávu)

Vyzvedávání dětí:

 • Mohou vyzvedávat osoby, které jsou zapsány v evidenčním listě
 • Nezletilé osoby pouze na zvláštní dohodě

NABÍZÍME MOŽNOST PODÍVAT SE DO ŠKOLKY V PÁTEK 1.9.2023 OD 8,00 – 10,00 HOD. UŽIJTE SI HEZKÉ LÉTO A TĚŠÍME SE NA VÁS

Příloha k vytištění zde: